NORDAFLORA                       Home     Ormetungefamilien Ophioglossaceae     Marinkkelslekta 
 
Cievracoavdda
Höstlåsbräken
Stilk-Månerude
Ahonoidanlukko
 
 
Vielteilige Mondraute


Høstmarinkkel    Botrychium multifidum  S.G. Gmelin

Synonym: B. rutaceum Sw., B. matricariae (Schrank) Spreng.


Botrychium - Diminutiv av gresk botrychos, drueklase,
multifidum - Med mange flikker


Svært sjelden og rødlistet:  VU A4bc

NEXT
09. 01 2014 Ivar Heggelund
Oftest to sterile bladplater som er vintergrønne. Gressbakke og eng pø sandjord, strandenger veikanter. Liker kulturpvirket mark.
Marinøkler er flerårige, snaue og relativt små, (inntil 30 cm) de har en grønn bladplate som er steril, og en sporeaks-del som er gulaktig eller gulgrønn. Tverrsprekker i sporehusene sørger for at de åpnes og sprer sporene etter blomstringen.

Dato:                       
Kommune:  Nordreisa, Sappen    
Hgde o. h:   70 m        

Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter p bildet: