Greplyng

NORDAFLORA


Lyngfamilien
Ericaceae


Greplyng
Loiseleuria procumbens   (L.) Desv.
Synonym: Azalea procumbens L.
Duolbadaas (deaškedas)
Krypljung
Kryblyng
Sielikkö
Sauðamergur
Trailing Azalea
Alpenazalee


Loiseleuria - Etter den franske botanikeren Jean Louis Auguste

procumbens - Som ligg på bakken.

Vanlig