Lychnis alpina

Nordaflora     TilbakeHOME   Nellikfamilien Caryophyllaceae
Fjelltjaereblom hvit

Fjelltjæreblom  Viscaria alpina syn. Lychnis alpina

Synonym: Lychnis alpina L, Silene suecica (G. Lodd.) Greuter & Burdet, Viscaria alpina (L.) G. Don.

Duottarbihkkarássi
Fjällnejlika
Alpe-Tjærenellike
Pikkutervakko
Ljósberi
Alpine Catchfly
 

Viscaria - Av latin viscum, mistelten. Navn på tjreblom hos A.Q. Rivinius, 1699.
Alpina - som veks i fjellet
Lychnis - Av gresk lychnos, lampe. Navn på en Lychnis-art der blada var brukte til veike, hos Theofrast, 300 f.Kr.

Denne arten er normalt rødblomstret  Fjelltjæreblom har stor tålighet ovenfor tungmetaller og kan være en indikatorplante på mineraler - og da særlig kobberforekomster.

 

Dato:               2005    
Kommune:     Båtsfjord        
Høgde o. h:   350 m        


Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet: