LokalFloraSmåNytt:  


Bjørkesirup av Betula pubescens
Se VIDEO

Huldreblom
Epipogium aphyllum funnet i Rotsund
Les mer


"Nyoppdaget" blomsterfjell i Reisadalen
Les mer

Ny art for Troms fylke
Les mer


Ny sibirnattfiol forekomst i Nordreisa
Les mer

Kløftstarr
Carex holostoma funnet i Signaldalen
Les mer

Ny lokalitet for huldreblom Epipogium aphyllum funnet i Alta
Les mer

Nytt funn av olavsskjegg
Asplenium septentrionale i Nordreisa.
Les mer


Ny lett tilgjengelig forekomst av fjellsolblom
Les mer


Marisko  Cypripedium calceolus  funnet i Reisadalen, mer enn 60 eksemplarer
Les mer  

En usedvanlig rik lokalitet for huldreblom Epipogium aphyllum
Les mer

Crepis multicaulis- mer enn 1000 eksemplarer
Les mer...

To nye lokaliteter for småjonsokblom i Reisadalen, 5 og 6 funn i Nordreisa.
Les mer

Merkelig starrforekomst i Pilteridalen i Rotsundelv 
Les mer

NY HULDREBLOM forekomst funnet ved Saraelv i Reisadalen!
Les mer

Store mengder av dvergtettegras Pinguiqula villosa funnet på nye lokaliteter i Reisadalen
Les mer

Ny lokalitet for Kvitveis Anemone nemorosa i Rotsundelv
Les mer..

Huldreblomen blomstret igjen i 2007 ved Storslett 
Les mer.

Huldreblomen Epipogium aphyllum dukket opp igjen i Nordreisa i 2006, etter 26 år. Den var sist sett i 1980 ved Voumadakka.
Les mer...     IH

Gulblomstret jøkularve Sagina nivalis
Les mer...    

Litt om marinøkler i Troms