NORDAFLORA        Home      index to fam   Sildrefamilien Saxifragaceae


Rødsildre      Saxifraga oppositifolia
Alitnarti
Purpurbräcka
Purpur-Stenbræk
Sinirikko
Vetrarblóm
Purple Saxifrage
Roter Steinbrech

Saxifraga - Av latin saxum, bergknaus, og frango, bryte.
Plantenavn hos Marcellus Empiricus, ca. 410,


oppositifolia -
Med motsatte blad

Boreal / Circumpolar (i flere raser), Vanlig i hele landet, Tidligblomstrene

Høgde: 2 - 8 cm

Kommune:  Nordreisa     
Funnsted: Jøvaren          
Høgde o. h: 

05. 01 2014 Ivar Heggelund