Subularia aquatica

Nordaflora     TilbakeHOME                                                 BACK  to Index to families   Korsblomstfamilien Brassicaceae

Sylblad    Subularia aquatica

Aibmesuoidni
Sylört
Sylblad  
Äimäruoho  
Alurt
Awlwort
Pfriemenkresse

Subularia - Av latin subula, syl. Navn på brasmegras hos John Rav, 1686.

aquatica - som veks i vatn

Høgde: 3 - 7 cm

I grunt vatn og på strand, leire. Lite næringskrevende

Dato:                       
Kommune:    Nordreisa        
Høgde o. h:           


Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet: