Nordaflora      Home       Index to families   Maskeblomstfamilien Scrophulariaceae
Bergveronica      Bergveronika      Samisk: Bákteteadjarássi
   Klippveronika
  Varputädyke
   Klippe-Ærenpris
   Rock Speedwell
   Felsen-Ehrenpreis
Veronica fruticans

Navnet betyr:
1.Veronica - Stavefeil fra vettonica hos Plinius (d. 79), en plante fra landet til vettonene (i Spania).
2.Namnet Veronica anses av noen forfattere å hedre den hellige Veronica, som vasket Jesu føtter.
fruticans - Som holder på å bli busk.


Vanlig

Høgde:
Sted:
Høgde over havet:

Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet
Utbredelseskart