Nordaflora      Home    Nettflora    Index to families   Nellikfamilien Caryophyllaceae
Skredarve  

Skredarve  Arenaria norvegica

Betydningen av navnet:

Arenaria - av latin arena, sand eller sandslette. Plantenavn hos Caspar Bauhin, 1673

norvegica - fra Norge

Høgde: 2- 7 cm

Spredt på kalk- eller olivinrik skredjord og berghyller. Lause tuer med nedliggende skott. Enkelte kanthår ved bladenes basis.

Bleik variant av skredarve.

Dato: 20 juni 06          
Sted: Gjøvarden             
Høgde o. h:    500 m       


Arter som ligner: Kalkarve
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet