NORDAFLORA Home           Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
Sapmi flag Amearalukti Sweden flag  Ishavsstarr Suomi flag  Jäämerensara Denmark flag  iceland flag  uk flagArctic Saltmarsh Sedge germany flag 
Ishavsstarr Carex subspathacea  
Fam Starrfamilien  Cyperaceae
norwegian flag Ishavsstarr
Lat.
navn
Carex subspathacea Wormskj.
   
Syn.  
   
   
   
   
Tyd
ning
Carex - Latinsk plantenamn hos Vergil, d.19 f.Kr.
  subspathacea - Med lita hylse.
   
  Langs kysten fra Nordland og
  nordover
   
  Høgde: 3- 10 cm
   
   
   
   
Bak
grunn
  Ved Kjøllefjord, Finnmark