NORDAFLORA Home Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
Currorássi Gulsporre, flugblomma Keltakannusruoho Almindelig Torskemund Gullsporablom Common Toadflax Gewöhnliches Leinkraut
 
Maskeblomstfamilien Scrophulariaceae


Lintorskemunn 
   Linariaia vulgaris Mill, syn. Antirrhinum linaria L.

Linaria - Av latin linum, lin. Navn på torskemunn hos Migjenhaeus Sylvestris, 1300, vulgaris, vulgatus - vanlig.

 


Flerårig, opprett, finhåra med skruestilte blad.
Spredt i Nord Norge, som ugras, kanskje heimlig på tørre steder, men mest forvilla fra hager.


Høgde: 15-70 cm
Sted: Murmansk: sørlige bydel: juli 2008.
Høgde over havet:

Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet

 
2009. 03. 22