Fuglebilder                                                            Alle foto: Alfred Lucas
Ærfugl-hann
Havørn
Tjeld
Havørn
Tyvjo