Finnmarkssvineblom Tephroseris integrifolia (L.) Holub  Syn.Senecio integrifolius L. Cineraria integrifolia (L.) Clairv.

Davvespiinut
Fältnocka
Bakke-Fnokurt
Ehytlehtivillakko
 
Field Fleawort
Steppen-Greiskraut

Korgplantefamilien Asteraceae

Høgde: 15 - 30 cm    

Rødlisteart: § CR B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v); C1+2a; D1 F, J

Tephroseris - Av gresk tephros, askegrå, og seris, salat.
integrifolius - Med heile blad. 

Svært sjelden art som i Norge bare finnes i Vardø kommune. Berg og kreklinghei nær sjøen. Nærstående rase i Danmark og Skåne. Fredet!     

Kommune:   Vardø
Høgde o. h:   5 m        

Den virtuelle floran   Svalbardflora    NBF fotoarkiv