Nordaflora      Home     Index to families   Maskeblomstfamilien Scrophulariaceae
     Storveronika   Samisk: Gáddevitku (suotnabáidni)
   Strandveronika
   Rantatädyke
   Langbladet Ærenpris
   Garden Speedwell
   Langblättriger Ehrenpreis
Veronica longifolia

Navnet betyr:
1.Veronica - Stavefeil fra vettonica hos Plinius (d. 79), en plante fra landet til vettonene (i Spania).
2.Namnet Veronica anses av noen forfattere å hedre den hellige Veronica, som vasket Jesu føtter.
longifolia - Med lange blad.


Høgde:

Sjelden i Troms. Vanligere i Finnmark. På engmark, strandkanter, åpen bjørkeskog

Sted: Varangerbotn
Høgde over havet: 3m

Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet


Bilde 2
Utbredelseskart